Alarm The Captain +Knees Please
אחרי הפוגה וחופשת חגים של שתי הלהקות, הן חוזרות להופעה שוברת לבבות, ציפורניים וקופות 30 ₪

03.11.2017
יום שישי

דלתות

21:30

Alarm The Captain + Knees Please

 

אחרי הפוגה וחופשת חגים של שתי הלהקות,

הן חוזרות להופעה שוברת לבבות, ציפורניים וקופות
21:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב