Amy Winhouse מופע מחווה
מופע מחווה משתתפים: שרית מיכאל, יובל סורקין, ג'ו מלניקוב, אור אורן, אור סוויסה, יוני מלצר, דנה אמדו, גל פטל 35…

28.05.2016
שבת

דלתות

22:30

Amy Winhouse

מופע מחווה

משתתפים: שרית מיכאל, יובל סורקין, ג'ו מלניקוב, אור אורן, אור סוויסה, יוני מלצר, דנה אמדו, גל פטל

22:30 35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב