Amy Winhouse
מופע מחווה משתתפים: שרית מיכאל, יובל סורקין, ג'ו מלניקוב, אור אורן, אור סוויסה, יוני מלצר, דנה אמדו, גל פטל 40…

13.06.2016
יום שני

דלתות

22:00

Amy Winhouse

מופע מחווה

משתתפים: שרית מיכאל, יובל סורקין, ג'ו מלניקוב, אור אורן, אור סוויסה, יוני מלצר, דנה אמדו, גל פטל

22:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב