Chlor + Generix
מה אתכם אנשים יפים!?! שמחים לארח אתכם לערב פרוג של השמחות דאבל פיצר של: Chlor Generix יהיה שירים כבדים, בלדות…

01.07.2023
שבת

דלתות

23:00

מה אתכם אנשים יפים!?!

שמחים לארח אתכם לערב פרוג של השמחות

דאבל פיצר של:

Chlor

Generix

יהיה שירים כבדים, בלדות והרבה דברים שישברו לכם את המוח

ראו הוזהרתם!

מוזלים ממש פה🥵

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב