Chlor + Generix
מה אתכם אנשים יפים!?! שמחים לארח אתכם לערב פרוג של השמחות  דאבל פיצר של: Chlor  Generix יהיה שירים כבדים, בלדות…

01.07.2023
שבת

דלתות

23:00

מה אתכם אנשים יפים!?!

שמחים לארח אתכם לערב פרוג של השמחות 

דאבל פיצר של:

Chlor 

Generix

יהיה שירים כבדים, בלדות והרבה דברים שישברו לכם את המוח 

ראו הוזהרתם!

מוזלים ממש פה🥵

 

 

 

 

 

 

Organizer

כרטיסים

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב