Bar Algranati
מופע השקת סינגל משתתפים: בר אלגרנטי, גיל מאיר, דעאל קמפבל, יואב שכטר, יובל לב ארי ואורחים מיוחדים: אילון פרימן (צ'לו)…

05.08.2018
יום ראשון

דלתות

22:30

Bar Algranati

מופע השקת סינגל

משתתפים: בר אלגרנטי, גיל מאיר, דעאל קמפבל, יואב שכטר, יובל לב ארי

ואורחים מיוחדים: אילון פרימן (צ'לו) ועמרי סקופ (גיטרה ושירה)

22:30
30/40₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב