Bella Barkan + בנות לוציפר
הופעה יחידה ומיוחדת רוק, בלוז, Fאנק, קברט וכל מה שצריך כדי לתת את הסחורה 30 ₪

23.01.2015
יום שישי

דלתות

15:00

Bella Barkan + בנות לוציפר

הופעה יחידה ומיוחדת
רוק, בלוז, Fאנק, קברט וכל מה שצריך כדי לתת את הסחורה

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב