Bucharest ///חינם
23/03 הכניסה היא בחינם מלטפי הממליגות חוזרים ללבו בהתראה קצרה מאוד שירים חדשים לכבוד פורין תודה לאל שאנחנו לא גרים…

23.03.2016
יום רביעי

דלתות

21:30

Bucharest

מלטפי הממליגות חוזרים ללבו בהתראה קצרה מאוד
שירים חדשים לכבוד פורין
תודה לאל שאנחנו לא גרים בפלורנטין

האביב הוא רומני
הכניסה היא בחינם

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב