Dirty Fly
עם צליל מלוכלך והופעה שהורסת את הבריאות, דירטי פליי מפיחים חיים ביצרים העמוקים ביותר משתתפים: יונתן בלומנפלד, אוריה ויצטום, גילי…

19.09.2015
שבת

דלתות

20:00

Dirty Fly

עם צליל מלוכלך והופעה שהורסת את הבריאות, דירטי פליי מפיחים חיים ביצרים העמוקים ביותר
משתתפים: יונתן בלומנפלד, אוריה ויצטום, גילי ריבקין, איתי אלה
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב