DOOLEE מארחים את ALEC KOPYT
ה׳ 30/01 (הולנד, סולן של Amsterdam Klezmer Band) סקא-כליזמר-Pאנק השקה חגיגית לדיסק המשותף החדש + אורחים מיוחדים 60/70 ₪

30.01.2014
יום חמישי

דלתות

20:00

DOOLEE מארחים את
ALEC KOPYT

 

(הולנד, סולן של Amsterdam Klezmer Band)
סקא-כליזמר-Pאנק
השקה חגיגית לדיסק המשותף החדש + אורחים מיוחדים

לפני כמה שנים נפגשו על במות תל אביב וירושלים אמנים שבבסיס יצירתם מוזיקת פולקלור ממדינות שונות. ההופעות המשותפות של המוזיקאים מרחבי העולם שמו דגש על יצירת שפה מוזיקלית חדשה וחקרו את השפעתו של הפולקלור על התרבות העכשיווית.

״לימונצ׳יקי II״ ממשיך את סדרת המפגשים הבין תרבותיים.
במסגרת הפרויקט יציגו את התוכנית האומנותית המשותפת אליק קופיט ו-Doolee וישיקו דיסק חדש בשתי הופעת
60/70 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב