Dor Samohas Trio
הופעה חגיגית עם חומרים חדשים משתתפים: דור סמוכה, אלכסנדר לוין, אלון בינימיני 31 ₪

02.09.2019
יום שני

דלתות

22:30

Dor Samoha's Trio

הופעה חגיגית עם חומרים חדשים
משתתפים: דור סמוכה, אלכסנדר לוין, אלון בינימיני
22:30 31 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב