Electrockrat /אלקטרוקראט
הופעת בכורה משתתפים: עומר גורן, יובל צרפתי, דניאל הר-לב, מאיה טל 35 ₪

17.12.2016
שבת

דלתות

22:30

Electrockrat / אלקטרוקראט

 

הופעת בכורה
משתתפים: עומר גורן, יובל צרפתי, דניאל הר-לב, מאיה טל
22:30 35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב