End Of Summer Party
על העמדה: Doll A.K.A Jungle BOY Whitby Funk Yanivi FyahKeepa ₪30

30.09.2016
יום שישי

דלתות

23:59

End Of Summer Party

המסורת מספרת שהיצור היה עצום בגודלו, בעל עין אחת גדולה באמצע המצח וחולצה של סלייר.

אנשי הכפר לא ידעו את שמו של היצור ועם הזמן זכה לכינוי "הצועני הירוק" עקב חיבתו העזה לספגטי עם רוטב גמלים.

בנוסף מספרים כי הצועני נהנה במיוחד מצלילי המוזיקה העממית של להקת הכפר ונהג לעשן ממקטרת הפלאים שלו.

אך תפקידו לא נגמר כאן. הצועני הירוק (אשר היה ידוע גם בשמו הלטיני ארמנד בבר) היה מגן על אנשי הכפר מפני פורצים ובוזזים.

באותה תקופה נהגו העמים הסלבים (אשר מוצאם בירוחם) לבזוז את הכפרים בחיפוש אחר מיקרוגלים. הצועני הירוק אהב להגן על אנשי הכפר ואילו הם אהבו אותו.

יום אחד, ללא כל הודעה מוקדמת נעלם הצועני הירוק מהמערה שלו והשאיר מאחוריו רק מכתב המבקש שימחקו לו את ההיסטוריה מהדפדפן.
הוא גם ציין כי כל עוד אנשי הכפר ימשיכו במסורת המוזיקה העממית – רוחו תלווה אותם לעד.

על העמדה:
Doll A.K.A Jungle BOY
Whiteboy Funk
Yanivi
FyahKeepa

₪30
00:00

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב