Fast VS Heavy: 420 Battle
קרב בין שלוש להקות מהירות לשלוש להקות כבדות, שתי במות שמתחברות להופעה אחת רצופה. 30/40 ₪

20.04.2018
יום שישי

דלתות

14:00

Fast VS Heavy: 420 Battle

 

קרב בין שלוש להקות מהירות לשלוש להקות כבדות,
שתי במות שמתחברות להופעה אחת רצופה.
14:00 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב