שרפה, סקלפ, ועלטה
שרפה, סקלפ, ועלטה

21.10.2022
יום שישי

דלתות

20:00

שרפה, סקלפ, ועלטה

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב