Idan Abrahamson Band
הופעת השקה להרכב החדש משתתפים: עידן אברהמסון, גיא מוסקוביץ', עמיר בר עקיבא,עמית גלר,אסף אבן צור 30/35 ₪

02.07.2016
שבת

דלתות

20:00

Idan Abrahamson Band

הופעת השקה להרכב החדש
משתתפים: עידן אברהמסון, גיא מוסקוביץ', עמיר בר עקיבא,עמית גלר,אסף אבן צור
20:00 30/35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב