Idan Abrahamson Band
הופעת בכורה משתתפים:עידן אברהמסון, גיא לוונברג, טמיר קדם, עמית גלר, נועם שפירא 35 ₪

09.01.2016
שבת

דלתות

22:30

Idan Abrahamson Band

הופעת בכורה
משתתפים:עידן אברהמסון, גיא לוונברג, טמיר קדם, עמית גלר, נועם שפירא
22:30 35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב