Jerron Blind Boy Paxton
ב' 8/12 מופע ישיבה מופע חימום: רותם בר אור (האנג'לסי) אורח מיוחד: אלי מרכוס 80/90 ₪

08.12.2014
יום שני

דלתות

20:00

Jerron "Blind Boy" Paxton

מופע ישיבה

מופע חימום: רותם בר אור (האנג'לסי)

אורח מיוחד: אלי מרכוס

80/90 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב