Joe&Nadav – Freedom
משתתפים:ג׳ו מלניקוב, נדב ארליך, יונתן וולצ׳וק, עמיר בר-עקיבא אורחים: דנה אמדו וניב חרנם 30 ₪

17.06.2017
שבת

דלתות

20:00

 Joe&Nadav – Freedom

 

משתתפים:ג׳ו מלניקוב, נדב ארליך, יונתן וולצ׳וק, עמיר בר-עקיבא
אורחים: דנה אמדו וניב חרנם
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב