KEX PRIDE
KEX PRIDE   ה – מופע להיות בו! הופעת דראג מחשגזת, מוגזמת, קורעת מצחוק ומטורללללת. קקס – זה דראג עסיסי!…

14.06.2023
יום רביעי

דלתות

19:30

KEX PRIDE
 
ה – מופע להיות בו! הופעת דראג מחשגזת, מוגזמת, קורעת מצחוק ומטורללללת.

קקס – זה דראג עסיסי!

 

בהשתתפות הדולז: איתיבררר, אנאלי גולדברג, די עליזה, דורית, יפעת, פרינס עומאר, לירנית, רג׳ינה ג׳ונג׳, רג׳ינלישס  ותומר ורסאצ׳ה!

בהנחיית ה-אישה, אישה.

דלתות: 1930

מופע: 2000 ב ד י ו ק !

60/70 שקלאט.

 

 

 

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב