KEX PURIM
KEX PURIM ה – מופע להיות בו בפורים! הופעת דראג מחשגזת, מוגזמת, קורעת מצחוק ומטורללללת. קקס – זה דראג עסיסי!…

06.03.2023
יום שני

דלתות

19:30

KEX PURIM

ה – מופע להיות בו בפורים! הופעת דראג מחשגזת, מוגזמת, קורעת מצחוק ומטורללללת.

קקס – זה דראג עסיסי!

 

בהשתתפות הדולז: די עליזה, דורית, יונית, לביטה בלה, לואי פולאר, פרידה פיצוץ ופטרישה לי!

בהנחיית ה-אישה, אישה.

דלתות: 1930

מופע: 2000 ב ד י ו ק !

60/70 שקלאט.

 

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב