https://www.facebook.com/mamzoolmusic
Mamzool השקת אלבום
Mamzool   הופעת השקה לאלבום הבכורה בהשתתפות הנגנים: יונתן בן הרוש – גיטרהאופיר בניימינוב – בסשקד פורמן – תופיםתמיר פרידריך…

08.05.2022
יום ראשון

דלתות

20:00

Mamzool

 

הופעת השקה לאלבום הבכורה בהשתתפות הנגנים:

יונתן בן הרוש – גיטרה
אופיר בניימינוב – בס
שקד פורמן – תופים
תמיר פרידריך – קלידים

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב