Nir Kleiner's MACUMBA
Nir Kleiner's MACUMBA

31.05.2023
יום רביעי

דלתות

22:30

Nir Kleiner's MACUMBA

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב