Not On Tour Tabarnak SheshSheshShesh
52/60 ש"ח

21.03.2019
יום חמישי

דלתות

21:30

Not On Tour, Tabarnak, SheshSheshShesh

 

 

21:30

52/60 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב