NYC – Cooper Moore
23/01 NYC קופר–מור (ארה"ב) המוזיקאי הרב גוני המוכר לקהל הישראלי בעיקר מהופעותיו בארץ עם – Digital Primitives. הפעם הוא חוזר…

23.01.2018
יום שלישי

דלתות

22:30

Cooper Moore

קופר–מור (ארה"ב) המוזיקאי הרב גוני המוכר לקהל הישראלי בעיקר מהופעותיו בארץ עם – Digital Primitives.
הפעם הוא חוזר בתלבושת אחרת לקונצרט סולו פסנתר –
כפסנתרן קופר–מור היה מפורצי הדרך בסצינת הלופטים בניו–יורק של שנות ה-70 וה-80 במיוחד בשיתוף הפעולה שלו עם דיויד ס. וואר .
כיום כפסנתרן, קופר–מור מרבה להופיע בהרכבים שונים עם וויליאם פרקר, גרלד קליוור ואחרים.
נגינתו הקיציבית והפיזית אינה מאבדת את שורשיה הקשורים לנשמת הבלוז והג׳אז גם בסערות האילטורים הפרועים ביותר.
22:30 60 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב