Oh! Sweet Sumethin
הע! השקת אלבום בכורע! משתתפים: נתן גלילי, זיו גרינברג, יובל גרעין אורחים: הילה רוח, קוסטה קפלן, שי לנדא 30/40 ₪

05.09.2017
יום שלישי

דלתות

22:30

Oh! Sweet Sumethin'

הע! השקת אלבום בכורע!

משתתפים: נתן גלילי, זיו גרינברג, יובל גרעין

אורחים: הילה רוח, קוסטה קפלן, שי לנדא

22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב