ROAD
הופעת בכורה משתתפים: גבריאל ארנולף, מתן גילת, מורן צדוק, שחר וקנין, יהודה יצחק הלוי 30 ₪

03.05.2015
יום ראשון

דלתות

20:00

ROAD

הופעת בכורה
משתתפים: גבריאל ארנולף, מתן גילת, מורן צדוק, שחר וקנין, יהודה יצחק הלוי
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב