SHALOSH
הופעת רצפה ב360 מעלות! הופעת עמידה משתתפים: גדי שטרן, מתו אסייג, דניאל בן חורין 45 ₪

14.06.2016
יום שלישי

דלתות

20:00

פסטיבל רצפה SHALOSH

 

הופעת רצפה ב360 מעלות! הופעת עמידה
משתתפים: גדי שטרן, מתו אסייג, דניאל בן חורין
20:00 45 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב