SKYROADS
ד׳16/07 חוזרים לתל אביב אחרי טור באנגליה בהופעה מיוחדת. אורחים, הפתעות, הכרזות וריקודים משתתפים: תמר יופה,עמי ניר,נועם הוד,תום גוב,שלו סרור…

16.07.2014
יום רביעי

דלתות

22:30

SKYROADS

חוזרים לתל אביב אחרי טור באנגליה בהופעה מיוחדת. אורחים, הפתעות, הכרזות וריקודים
משתתפים: תמר יופה,עמי ניר,נועם הוד,תום גוב,שלו סרור


40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב