Tangerine Sunrise
05/09 הופעה חגיגית לקראת אלבום הבכורה משתתפים: לירי כץ ,שירה דושי ,יובל גליקו ,יאיר קוצר 30 ₪

05.09.2018
יום רביעי

דלתות

22:30

Tangerine Sunrise

הופעה חגיגית לקראת אלבום הבכורה
משתתפים: לירי כץ ,שירה דושי ,יובל גליקו ,יאיר קוצר
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב