Tetish
הופעת להקה חשמלית משתתפים: איתי שטרית, איטן סלומון, ניר שלמה, נעם שחם, דניאל עצטה 30/40 ₪

19.03.2016
שבת

דלתות

22:30

Tetish

הופעת להקה חשמלית
משתתפים: איתי שטרית, איטן סלומון, ניר שלמה, נעם שחם, דניאל עצטה
22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב