The Gloom
הופעת הבכורה משתתפים - יואב לנדאו, ניצן אופנהיימר, טל אשל ויובל גוטמן 31/40 ₪

07.09.2019
שבת

דלתות

22:30

The Gloom

הופעת הבכורה
משתתפים – יואב לנדאו, ניצן אופנהיימר, טל אשל ויובל גוטמן

22:30 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב