The Turbans
הטורבנז, הלהקה הטובה בעולם, מזמינה את הציבור הרחב ואותך באופן אישי להופעה / מסיבה / חוויה לכל החיים ומעבר. נגנים:…

03.11.2018
שבת

דלתות

10:30 pm

The Turbans

הטורבנז, הלהקה הטובה בעולם, מזמינה את הציבור הרחב ואותך באופן אישי להופעה / מסיבה / חוויה לכל החיים ומעבר.

נגנים:
אייל סמסון – גיטרה ושירה
גלעד לוין – גיטרה ושירה
ידין כץ – תופים

 

22:30

30/40

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב