Threeamisu extended
הלהקה בנויה מחברים טובים ממקומות שונים בעולם שהכירו בלימודים למוזיקה בשוויץ הם מנגנים כבר שנים ביחד וניגנו בכל מני מקומות…

13.09.2017
יום רביעי

דלתות

22:30

Threeamu extended

הלהקה בנויה מחברים טובים ממקומות שונים בעולם
שהכירו בלימודים למוזיקה בשוויץ
הם מנגנים כבר שנים ביחד וניגנו בכל מני מקומות שונים בעולם.
המוזיקה מורכבת משירים מקוריים שמושפעים מג׳אז,מוזיקה קלסית ומוזיקה בתזמנננ.

22:30

40ש׳׳ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב