Turn-off Delight
הופעה לקראת הקלטת האלבום משתתפים: שני שצ'ופק, בארי לבנת, אור דרמר, יובל בכר 30 ₪

25.09.2014
יום חמישי

דלתות

20:00

Turn-off Delight

הופעה לקראת הקלטת האלבום
משתתפים: שני שצ'ופק, בארי לבנת, אור דרמר, יובל בכר

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב