Useless ID
הופעה יחידה 2018 הם חזרו מיפן, יש להם תקליטון חדש, הם בכושר, הפאנק לא מת. יופיעו גם - Aason 52/60…

20.12.2018
יום חמישי

דלתות

22:30

Useless ID

הופעה יחידה 2018
הם חזרו מיפן, יש להם תקליטון חדש, הם בכושר, הפאנק לא מת.
יופיעו גם – Aason

22:30 52/60 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב