YABA מארחים את תמר רדה
הופעת השקת מיקסטייפ חגיגית משתתפים:איתי גולדברג, גיא בן עמי, שי זגרבה, יואל שרביט 40 ₪

04.04.2015
שבת

דלתות

20:00

YABA מארחים את תמר רדה

הופעת השקת מיקסטייפ חגיגית
משתתפים:איתי גולדברג, גיא בן עמי, שי זגרבה, יואל שרביט

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב